Zamek Książ
  Stary Zamek
 


 

Jeszcze do niedawna panowało powszechne przekonanie, że wznoszące
się nieopodal zamku Książ malownicze mury to zbudowane na potrzeby
rycerskich turniejów tzw. sztuczne ruiny. Prowadzone ok. 10 lat temu
badaniaarcheologiczne podważyły ten pogląd i wykazały, iż ruiny te to relikt
średniowiecznego zamku, przekształ
conego pod koniec XVIII wieku w romantyczny
zakątek rekreacyjny. Podczas badań stwierdzono, że na przełomie IX i X stulecia
stał już tutaj gród, a na przełomie wieków XIII i XIV murowana warownia, której fundatorem
był zapewne książę świdnicko-jaworski Bolko I Surowy. W tym samym czasie
800metrów dalej Bolko wzniósł potężną siedzibę w Książu i w związku z
tym nasuwają się pewne wątpliwości co do celowości owej inwestycji.
Wiadomym jest, że budowa niedużego nawet założenia kosztowała
krocie, adwa obiekty warowne położone tak blisko siebie to już s
porarozrzutność. Ten problem pozostawiam jednak historykom.


 
 

RUINA ZIMOWĄ PORĄ NA PRZEDWOJENNEJ POCZTÓWCE


 

Dzieje obydwu warowni, przynajmniej w początkowym okresie ich
funkcjonowania, niejednokrotnie zbiegały się i być może zarezerwowana
dotąd dla rezydencji Książ historyczna nazwa Furstenberg (Książęca Góra)
dotyczyła też Starego Zamku. Gmach do roku 1392 była własnością książąt
świdnicko-jaworskich, by po śmierci wdowy po Bolku II Agnieszki przejść we
władanie korony czeskiej. Podczas wojen husyckich i bezpośrednio po ich
zakończeniu obiekt mógł pełnić funkcję jednej z wielu na Śląsku siedzib zbójcerzy
tzw. raubritterów i być może jeszczeprzed końcem XV stulecia został zniszczony.
W roku 1794 (lub 1799)ówczesny właściciel Książa, Hans Heinrich VI Hochberg
zlecił architektowi i malarzowi heskiemu Christianowi Wilhelmowi
Tischbeinowi nowoczesne zagospodarowanie otoczenia swojej rezydencji.
Wówczas to namurach starej twierdzy powstały stylizowane na gotyk romantyczne
ruiny z centralnym elementem w postaci trójkątnego zamku właściwego uzupełnianego
przez dwa podzamcza. Do wznoszenia, a potem wykończenia nowego-starego
założenia użyto oryginalnych elementów renesansowych i barokowych,
przeniesionych tu z innych historycznych obiektów.


 
 

ZAMEK NA STAREJ FOTOGRAFII
(MOST I WIEŻYCZKI JUŻ NIE ISTNIEJĄ)

 
 
 

DAWNIEJ STARY KSIĄŻ SŁUŻYŁ JAKO MIEJSCE WYPOCZYNKU (TYLKO OD CZEGO?)
DLA WŁAŚCICIELI POBLISKIEGO KSIĄŻA

 

 

RUINA ZAMKU ZIMĄ I LATEM 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (22 wejścia) tutaj! Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=